Fundacja Sentivenio wspieranie rozwoju dzieci
 • Połączmy siły w trosce o samodzielność Twojego dziecka
 • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
 • Autyzm to NASZA Bajka
 • to połączenie pasji i doświadczenia terapeutycznej naszej pracy Efektywność

Sentivenio

Kim jesteśmy

Edyta Włodarczyk-Fraszka

 

Prezes Fundacji Sentivenio, terapeuta

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY, KYNOTERAPEUTA, OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

Na co dzień pracuję z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Swoją wiedzę pogłębiałam na studiach podyplomowych, wielu kursach i szkoleniach  z zakresu metodyki pracy z dzieckiem, diagnozy i terapii.  

Uwielbiam pracować z dziećmi i wspierać ich rodziców udzielając im konsultacji, zatem w życiu mam szczęście – pracę łaczę z pasją, czerpiąc z niej przyjemność i radość. Największą motywacją do dalszego działania są sukcesy podopiecznych. Moim głównym celem oddziaływań terapeutycznych jest rozwijanie u dzieci umiejętności funkcjonalnych i komunikacyjnych. Metody jakie wykorzystuję staram się indywidualnie dopasowywać do potrzeb i możliwości dziecka.

Praca dostarcza mi wielu pozytywnych doświadczeń, które motywują mnie do ciągłego doskonalenia i podejmowania nowych wyzwań. Moje motto życiowe brzmi: „ograniczeniem jest tylko niebo, więc nieustannie walcz o marzenia”. Uważam, że w życiu na wszystko przychodzi odpowiedni czas, a każda sytuacja nas czegoś nieustannie uczy. Relaksuje mnie gotowanie i bieganie z moją kochaną suczką Szendi.

Marta Wijata

 

Wiceprezes Fundacji Sentivenio

SPECJALISTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA, OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

Kieruje się w swoim życiu przekonaniem, że nie ma rzeczy niemożliwych. Cierpliwie, każdego dnia pomagam moim podopiecznym zdobywać nowe umiejętności komunikacyjne oraz rozwijać ich samodzielność. Praca jest moją pasją, a problemy moich podopiecznych nauczyły mnie wyrozumiałości. Specjalizuję się w pracy terapeutycznej z małymi dziećmi ze spektrum autyzmu. Konsultuje rodziców oraz odpowiadam na ich rozmaite pytania.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach zawodowych, współtworzę i prowadzę również warsztaty dla nauczycieli, które są związane z tematyką autyzmu oraz problemami wychowawczymi. Prywatnie uwielbiam podróże, jogę oraz smak herbaty.

Misja

Komu pomagamy?

Jeśli zauważyłeś u swojego dziecka przed 3 rokiem życia:

 • nieprawidłowości w porozumiewaniu się
 • brak rozwoju mowy lub opóźniony rozwój mowy
 • ograniczone lub powtarzające się wzorce zachowań
 • osłabiony kontakt wzrokowy
 • brak reakcji na imię
 • brak zabawy „na niby”
 • brak gestu wskazywania w celu informowania o czymś
 • brak zainteresowania innymi dziećmi

Przyjdź- udzielimy wskazówek jak zadbać
o prawidłowy rozwój Twojego dziecka

Naszym podopiecznym potrzebne są wszechstronne oddziaływania terapeutyczne, dlatego też dla każdego dziecka i jego rodziny dostosowujemy odpowiednie metody pracy

 

W przypadku, gdy zauważamy u dziecka współistniejące problemy rozwojowe chętnie współpracujemy z innymi specjalistami.

Pasja

Jak pomagamy?

Zajęcia Indywidualne

 ZAJĘCIA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE

Dla Kogo: dla dzieci z diagnozą autyzmu, dzieci z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu w wieku 2,5-10 lat.

Cel: wszechstronne rozwijanie sfer deficytowych dziecka, rozwijanie zakresu motywacji do wykonywania mniej atrakcyjnych zadań; rozbudzenie ciekawości poznawczej dziecka poprzez łączenie różnorodnych technik i metod terapeutycznych.

WSPARCIE NEURLOGOPEDYCZNE/LOGOPEDYCZNE

Dla Kogo: dzieci w wieku 2,5-12 lat.

Cel: rozwijanie zakresu umiejętności językowych, komunikacyjnych i artykulacyjnych dziecka. 

TRENING KOMUNIKACYJNY PECS

Dla Kogo: dzieci z diagnozą autyzmu, małe dzieci z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmui trudnościami komunikacyjnymi
w wieku 2,5-10 lat.

Cel: rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz mowy dziecka
w oparciu o procedurę PECS; nauka czekania, proszenia o pomoc oraz o przerwę; praca w oparciu o plan aktywności oraz system gospodarki żetonowej.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Dla Kogo:  dzieci z trudnościami w zakresie umiejętności szkolnych: czytania, pisania, liczenia w wieku 6-12 lat.

Cel: wszechstronne rozwijanie zakresu umiejętności szkolnych; doskonalenie technik czytania, pisania oraz myślenia przyczynowo-skutkowego.

WSPARCIE Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Dla Kogo: dzieci w wieku 2,5-12 lat z trudnościami sensorycznymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi wyzwaniami rozwojowymi.

Cel: prawidłowa integracja procesów sensorycznych w ciele dziecka; dostarczania odpowiednich wrażeń sensorycznych (hamowanie lub pobudzanie).

Zajęcia Grupowe

ZAJĘCIA GRUPOWE Z EMEMENTAMI TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII VR

Dla Kogo; dzieci w wieku 5-12 lat z diagnozą autyzmu oraz Zespołu Aspergera; dzieci z trudnościami rozwojowymi; uczestnicy zajęć są podzieleni wg grup wiekowych i/lub zakresu umiejętności

Cel: rozwijanie, utrwalanie i doskonalenie umiejętności z zakresu kompetencji społecznych i komunikacyjnych dziecka w grupie rówieśniczej min. w zakresie inicjowania i podtrzymywania relacji rówieśniczych, przestrzegania zasad oraz integracji i nauki wspólnego spędzania czasu; podczas zajęć są wykorzystywanie okulary VR

LOGORYTMIKA

Dla kogo: dzieci w wieku 2,5-6 lat; dzieci są podzielone wg grup wiekowych i/lub zakresu umiejętności -połączenie rytmiki, muzyki i terapii logopedycznej;

Cel:  kształcenie sprawności słuchowej i ruchowej dzieci, u których może występować opóźniony rozwój mowy i/lub zaburzenia mowy, a także trudności w zakresie koordynacji ruchowej, ruchowo-wzrokowej, ruchowo-słuchowej.

ZAJĘCIA SENSORYCZNO-MUZYCZNE
DLA MALUSZKÓW

Dla kogo: dzieci w wieku 1,5-3 lat

Cel: wszechstronny rozwój psychoruchowy dziecka poprzez doświadczanie otaczającego świata za pomocą zmysłów, muzyki oraz aktywności ruchowej; w trakcie zajęć poznawane są smaki, zapachy, naturalne kolory, wilgotność, konsystencja, faktura, które poza odczuciami zmysłowymi mogą także pozytywnie wpłynąć na odczucia emocjonalne uczestników

ZAJĘCIA METODĄ RUCHY ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Dla Kogo: dzieci w wieku 2-8 lat zarówno z diagnozą spektrum autyzmu jak i dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności; dzieci są podzielone wg grup wiekowych i/lub zakresu umiejętności.

Cel: metoda wspierająca ogólny rozwój psychoruchowy dzieci; Dzieci wykonują ćwiczenia ruchowe, które rozwijają świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni, umiejętność wchodzenia w relację oraz komunikację. Podczas zajęć dzieci wzmacniają swoje poczucie własnej wartości poprzez angażowanie się w różnorodne aktywności fizyczne.

Diagnozy funkcjonalne

KOZE 

Przeznaczony dla dzieci od wieku niemowlęcego do okresu szkolnego, pozwala na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach

KOLD

Test przeznaczony do wstępnej oceny mowy dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. Ocenia umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości

Badanie przesiewowe:- logopedyczne  

Dla dzieci w wieku 1,5-4 lata, sprawdzający umiejętności językowe i komunikacyjne u dzieci.

M-CHAT-R

Badanie przesiewowe określające ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu (tylko dla dzieci w wieku 16-30 miesięcy).

DIAGNOZA PEP 3PL

     Szczególnie przydatny w badaniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale może być również użyteczny w diagnozie funkcjonalnej dzieci z innymi zaburzeniami,
a także dzieci rozwijających się typowo
o nieharmonijnym profilu rozwoju; Jest przeznaczony do badania osób w wieku 2-6 lat, a także starszych, o ile ich wiek umysłowy mieści się w przedziale 2-6 lat. Test ocenia poziomu rozwoju umiejętności dzieci, umożliwia określenie mocnych i słabych stron w rozwoju dziecka, a także, w przypadku dziecka ze spektrum autyzmu, określenie nasilenia specyficznych trudności na tle innych rówieśników z autyzmem.

 VB- MAPP

Przeznaczony jest dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Ocenia umiejętności uczenia się oraz umiejętności językowe i społeczne

KORP

Jest testem przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. Celem jest ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego

Ocena procesów  integracji sensorycznej (SI) -

Diagnoza dzieci w wieku 2 - 10 lat oceniająca ryzyko wystąpienia zaburzeń integracji sensorycznej

Inne formy wsparcia dostępne u nas

Indywidualny proces terapeutyczny rozwijający umiejętności komunikacyjne, językowe i społeczne

Indywidualny proces rozwijający sfery deficytowe dla dzieci w wieku 2-10 lat z diagnozą spektrum autyzmu

Wakacyjne grupowe warsztaty  rozwijające umiejętności społeczne dla dzieci w wieku 7-12 lat  

Spotkanie ze specjalistą


Pedagogiem    
Logopedą/neurologopedą
Terapeutą Integracji Sensorycznej - 
Spotkanie wstępne (organizacyjne) przed rozpoczęciem terapii
Indywidualnie spotkanie rodzica/ opiekuna prawnego ze specjalistą pracującym z dzieckiem
objętym wsparciem terapeutycznym Fundacji w zakresie bieżących potrzeb rodzica i dziecka 

Postępowanie terapeutyczne

Tak to u nas wygląda

I krok

 Spotkanie rodziców ze specjalistą 

II krok

Zajęcia adaptacyjne dziecka

III krok

Diagnoza funkcjonalna określająca zakres umiejętności dziecka, jego mocnych i słabych stron

IV krok

Odbycie drugiego spotkania terapeuty prowadzącego z rodzicami- omówienie wyników diagnozy, wyznaczenie celów terapeutycznych do pracy z dzieckiem

V krok

Rozpoczęcie zajęć terapeutycznych

VI krok

Cykliczne, obowiązkowe spotkania specjalistyczne rodziców z terapeutą prowadzącym w celu omówienia postępów terapii i bieżących potrzeb rodziny dziecka

Rodzice

Co o nas mówią rodzice dzieci?

„Do gabinetu Sentivenio trafiliśmy z polecenia w maju 2016 roku. Intensywną terapię zaczęliśmy w październiku 2016 roku. Od tego czasu synek zmienia się każdego dnia. Goni rówieśników, jest pogodny, staje się otwarty w stosunku do rówieśników. Poczynił ogromne postępy. Marta i Edyta to dwie, młode zaagnażowane, posiadające ogromną wiedzę i doświadczenie terapeutki. Dla nich niemożliwe nie istnieje! Mają wspaniałe podejście do dzieci. Potrafią sprawić, że terapia jest świetną zabawą, a dzieci czerpią z niej radość. Serdecznie polecam wszystkim rodzicom i zachęcam do nawiązywania współpracy z dziewczynami!"

Malwina mama Mateusza

„Sentivenio to dwie cudowne profesjonalistki, które potrafią znaleźć wspólny język zarówno z dzieckiem jak i z rodzicami. Dzięki temu potrafimy wspólnie wiele zdziałać, potrafimy eliminować trudne zachowania u syna, u którego zdiagnozowano autyzm dziecięcy, ale również poszerzać jego zainteresowania i wiedzę o świecie. Serdecznie polecam.”

Anna mama Mikołaja

„Jest nam niezmiernie miło, że możemy uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Ciocię Martę oraz Ciocię Edytę. Niesamowitym atutem jest to, że każde zabawy i ćwiczenia są urozmaicone, umożliwia to zdobywanie nowych umiejętności u naszego syna. Serdecznie i szczerze zachęcamy do wzięcia udziału z zajęciach, gdyż doświadczenie oraz ogromne kwalifikacje już w pierwszych chwilach budzą zaufanie a nakład pracy wdrożony przez Ciocie powiększają coraz o nowsze horyzonty u Seweryna. Dziękujemy z całego serca i życzymy samych sukcesów.” 

Kamil tata Seweryna 

 

„Myślę, że na naszej drodze nie mogliśmy trafić na lepszych terapeutów niż Pani Marta i Pani Edyta! To osoby, u których wyróżnia się ogromna pasja i zaangażowanie w prace z dzieckiem i rodzicem. :) To osoby, które posiadają olbrzymią wiedzę i ciągle ją pogłębiają , a rezultaty widać w rozwoju dziecka! Dzięki wam PECSujemy! Dzięki Wam i PECS komunikacja ruszyła, a dziś ciągle się rozwija. Obrazki PECS nie tylko pomogły w rozwoju mowy, ale sprawiły, że kontakt naszego dziecka z nami i otoczeniem polepszył się! Sentivenio, to miejsce otwarte na potrzeby dziecka- my polecamy całym sercem! Dziękujemy. :))"

Agnieszka mama Dawida

„Pani Edyta i Pani Marta profesjonalnie podchodzą do swojej pracy. Po ponad roku pracy widzimy bardzo duże postępy u naszego dziecka. Dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach, które sprawiają mu satysfakcję a co najważniejsze są efekty!”. 

MAŁGORZATA MAMA FABIANA

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z terapii prowadzonej w gabinecie „Sentivenio”. Syn chętnie uczęszcza na zajęcia, ma dobry kontakt z terapeutą. Zajęcia są prowadzone w urozmaicony sposób, nastawione w dużej mierze na rozwój komunikacji oraz umiejętności społecznych.”

Ela mama Adasia

„Znamy paru WSPANIAŁYCH terapeutów z Naviculi, JiM i kilku innych miejsc, ale dziewczyn absolutnie nie zamienilibyśmy na nikogo. Są fantastycznymi osobami. Całkowicie poświęciły się dla naszych dzieci. W ich podejściu każdy znajdzie najlepsze elementy tego, czego szuka (ja widziałem choćby environmental enrichment i niedyrektywność). Od ilu terapeutów można usłyszeć: "To nic. Inne dzieci mocniej gryzą" ? Wykradałem ich pomysły na motywowanie, a ciągle miały nowe. Nauczyły mnie spędzać czas z synami. Przywróciły mi nadzieję."

Rafał tata Oskara i Bartosza


 

„Kilka miesięcy temu zaobserwowałam u mojego syna (wiek 2 lata) niepokojące zachowania, które mogły stanowić zaburzenia ze spektrum autyzmu. Wówczas zapisałam go na zajęcia do Sentivenio. Odpowiednio dobrane ćwiczenia pozwoliły bardzo szybko częściowo nadrobić stwierdzone u syna deficyty. Przed nami jeszcze wiele pracy, jednak postępy są widoczne. Jednoznacznie mogę polecić Sentivenio. Panie prowadzące zajęcia wykazują się profesjonalizmem i zaangażowaniem oraz co ważne współpracują z rodzicem wskazując jak postępować z dzieckiem w domu.” 

AGNIESZKA MAMA OLKA

Kontakt

Umów się na spotkanie ze specjalistą pracującym w naszym zespole

 

terapeutą pedagogicznym

terapeutą integracji sensorycznej

neurologopedą

 psychologiem (już wkrótce!)

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

 

Sekretariat czynny od poniedziału do piątku w godzinach 10:00-15:00

 

telefon 730-170-770

kontakt@sentivenio.com.pl

 

Jeśli nie odbieramy, prosimy o wiadomość SMS- oddzwonimy! :)


Nowa lokalizacja:
ul. Stary Rynek 1a
91- 438 Łódź

Wjazd od ul. Kościelnej!

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Wyślij

PROJEKT

„Weź sprawy w swoje ręce - kompleksowy program aktywizacji obywatelskiej i społecznej.”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

Cel 1: Poprawa samoorganizacji społecznej 

Projekt „Weź sprawy w swoje ręce - kompleksowy program aktywizacji obywatelskiej i społecznej.”

Wartość dofinansowania: 167 000,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 167 000,00 zł

 

W dniu 01.06.2023 r. @Fundacja Sentivenio rozpoczęła realizację projektu „Weź sprawy w swoje ręce - kompleksowy program aktywizacji obywatelskiej i społecznej.” Projekt sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #NOWE FIO. @Komitet do spraw Pożytku publicznego. Projekt realizowany będzie od dn. 01.06.2023 r. do dn. 31.07.2024 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu zaangażowania w życie publiczne 16 mieszkańców dzielnicy Łódź-Bałuty i ich dzieci. Dodatkowymi celami projektu jest podniesienie ich poziomu motywacji do działania, wiedzy obywatelskiej, praktycznych umiejętności tworzenia inicjatyw oddolnych, jak również obniżenie przekonania o niskiej sprawczości obywatelskiej i możliwości zmiany, Dodatkowo w ramach projektu przewidziana jest diagnoza deficytów i wsparcie terapeutyczne 16 dzieci.

Projekt przewiduje dla osób dorosłych kompleksowe wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe), warsztaty integracyjno-motywacyjne, organizację grupy wsparcia, organizację w siedzibie @Fundacja Sentivenio pokoju wsparcia, opieki wytchnieniowej, jak również warsztaty ze sprawczości obywatelskiej i tworzenia inicjatyw oddolnych. W projekcie przewidziany jest również cykl wyjść do ciekawych i wartych zobaczenia w Łodzi miejsc. Wyjścia te zostaną zorganizowane w ramach opieki wytchnieniowej – w trakcie wyjść rodziców dzieciom zostanie zapewniona opieka.

Dla dzieci przewidziana jest diagnoza deficytów, na podstawie której zostanie zorganizowany dla każdego dziecka kilkumiesięczny blok terapeutyczny.

Dzięki projektowi możliwe będzie również doposażenie @Fundacja Sentivenio m.in. w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, czy tablice manipulacyjne.

 

Ogłoszenie nr 1/08/23/NOWEFIO/SENTIVENIO z dn. 07.08.2023 r.

 

W związku z realizcją projektu "Weź sprawy w swoje ręce- kompleksowy program aktywizacji obywatelskiej i społecznej" w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030 sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozowju Społeczeństwa Obywatelskiego realizowanego w Fundacji Sentivenio, ul. Stary Rynek 1a, Łódź w załączniku przedstawiamy szczególy zapytania ofertowego na stanowisko terapeutów oraz diagnostów.

Ogłoszenie nr 2/08/23/NOWEFIO/SENTIVENIO z dn. 25.08.2023 r.

 

Niniejszym informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia rozpoznania rynku przedstawionego w Ogłoszeniu nr 1/08/23/NOWEFIO/SENTIVENIO z dnia 07.08.2023 r., do biura projektu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych Koniczynka i podmiot ten będzie realizatorem przewidzianych w projekcie diagnoz, jak również zajęć terapeutycznych.

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU 

"Weź sprawy w swoje ręce- kompleksowy program aktywizacji obywatelskiej i społecznej" 

Szanowni Państwo,

Niniejszym publikujemy wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych. Łącznie wpłynęło 40 zgłoszeń. Wszystkim osobom, które złożyły wnioski Dziękujemy! Zaś Osobom zakwalifikowanym do następnego etapu rekrutacji GRATULUJEMY.

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem od przedstawionej oceny nie przysługuje odwołanie. Prosimy o śledzenie strony www i fanpage na Facebooku Fundacji Sentivenio, a także kontrolę maili, bowiem w najbliższych godzinach zostaną opublikowane grafiki Diagnoz dzieci. Diagnozy zgodnie z Regulaminem rozpoczną się w dn. 28.08.2023 r. Nie pojawienie się na Diagnozie będzie traktowane jak rezygnacja z dalszego udziału w projekcie.

UWAGA! Zgodnie z założeniami projektu w przypadku zbyt dużej ilości chętnych do udziału w projekcie, osoby niezakwalifikowane do dalszego udziału mogą skorzystać z punktu konsultacyjnego i zaangażować się w projekt w sposób wolontarystyczny. Dodatkowo mogą skorzystać z punktu informacyjnego Fundacji Sentivenio i uzyskać informację nt. innych dostępnych projektów.

Dodatkowo osoby niezakwalifikowane do dalszego etapu mogą wykonać nieodpłatnie wstępną diagnozę mocnych i słabych stron dziecka. Dodatkowo przypominamy, iż Fundacja Sentivenio udziela bezpłatnie informacji nt. miejsc wsparcia w zakresie rozwoju i diagnozy dziecka. Osoby niezakwalifikowane do dalszego udziału w projekcie mają możliwość włączenie się w działania i uczestnictwa w grupie wsparcia planowanej w projekcie.

Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Niniejszy publikujemy zaktualizowane listy rankingowe:

- Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji,

- Kandydatów rezerwowych

- Kandydatów niezakwalifikowanych.

Aktualizacja list jest wynikiem sytuacji nieprzewidzianej, na etapie składania formularzy zgłoszeniowych, 3 zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną w dn. 04.08.2023 r. (nadano w dn. 25.08.2023 r. kolejne numery, tj. 41, 42 i 43), prawdopodobnie na skutek błędu systemu, weszły w skrzynce odbiorczej Realizatora projektu do folderu spam. Tym samym ich wpłynięcie nie zostało odnotowane, a same formularze nie zostały ocenione ani uwzględnione na listach rankingowych, opublikowanych w dn. 24.08.2023 r.

Po interwencji telefonicznej i elektronicznej ww. Kandydatów zweryfikowano skrzynkę pocztową i rzeczywiście okazało się, że ww. formularze wpłynęły na adres: agnieszka@sentivenio.com.pl w terminie naboru, a tym samym spełniły kryteria kwalifikacji do oceny formalnej i merytorycznej.

Dla zachowania przejrzystości i transparentności zasad rekrutacji, a także zachowania równości szans dostępu wszystkich Kandydatów do projektu Realizator projektu dokonał analizy i oceny formularzy, a tym samym włączył je w proces rekrutacji.

 

11.09.2023

Szanowni Państwo,

Niniejszy publikujemy listy rankingowe:

- Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

- Kandydatów niezakwalifikowanych

Osobom zakwalifikowanym do projektu SERDECZNIE GRATULUJEMY! ???? ???? ????

Dodatkowo informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 12.09.2023 o godzinie 17.00 w siedzibie Fundacji Sentivenio, ul. Stary Rynek 1a odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zakwalifikowanych do projektu. Zachęcamy do udziału w spotkaniu ze względu na to, że będą podpisane umowy projektowe oraz ustalany indywidualny grafik zajęć dla dzieci i osób dorosłych.

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem od przedstawionej oceny nie przysługuje odwołanie.