Sentivenio gabinet terapeutyczny dla dzieci z autyzmem
„Jeśli czytacie Państwo tę książkę , to prawdopodobnie  już nieraz byliście sfrustrowani trudnościami płynącymi z życia/wychowania lub w pracy z dzieckiem lub osobą dorosłą, która nie potrafi efektywnie porozumiewać się za pomocą mowy.
(…) Prawdopodobnie widzieliście już Państwo dzieci lub dorosłych, którzy z powodu trudności w komunikowaniu się , ranili samych siebie lub innych w swoim otoczeniu, niszczyli wszystko, co znajdowało się w zasięgu ich wzroku. Na pewno widzieliście i doświadczyliście Państwo, jak brak umiejętności porozumiewania się może negatywnie wpłynąć na rodzinę takiej osoby.”

The Picture Exchange Communication System, podręcznik

L. Frost, A. Bondy

DLA KOGO PECS?

Picture Exchange Communication System

1. Jeśli Twoje dziecko nie potrafi wyrazić swoich potrzeb

2. Jeśli Twoje dziecko nie jest zrozumiał przez otoczenie

3. Jeśli Twoje dziecko nie jest rozumiane przez bliskie i obce osoby

4. Jeśli Twoje dziecko spontanicznie nie rozpoczyna konwersacji, komunikacji z drugą osobą

5. Jeśli Twoje dziecko ma ograniczony zasób słownictwa

6. Jeśli Twoje dziecko nie potrafi czekać, prosić o pomoc i ma małą motywację do działania

Protokół PECS to:

  • rozwijanie komunikacji u dziecka
  • procedura składająca się z 6 kluczowych faz
  • rozwijanie samodzielności i umiejętności dziecka
  • nauka kluczowych umiejętności czekanie, proszenie o pomoc, prośba o przerwę
  • 80% dzieci, u których włączono PECS przed 6 rokiem życia i dodatkowo dziecko posługiwało się PECS’em przez minimum 2 lata nastąpiła zmiana modalności z PECS na mowę werbalną
Ruszyły dodatkowe zapisy na zajęcia terapeutyczne realizowane w roku szkolnym 2021/2022! Zapaszmy do kontaktu :)