Fundacja Sentivenio wspieranie rozwoju dzieci

Bezpłatne spotkania dla rodziców
Telefon informacyjno-poradniczy
Grupa wsparcia  Facebooku
Bezpłatne spotkania ze specjalistami pracującymi z dziećmi dla podopiecznych fundacji
 

Bezpłatne, stacjonarne spotkania dla rodziców

"Wspornik Sentivenio"

 
Spotkania dla Rodziców organizowane są cyklicznie co 2 miesiące w trakcie bieżąceg roku szkolengo w siedzibie Fundacji Sentivenio. Głównym celem organizowanych spotkań Klubu Rodziców  "Wsponik Sentvenio" jest wsparcie rodziców oraz wyposażenie ich w niezbędą wiedzę merytoryczną na temat możliwosci uzyskania profesjonalnego wsparcia terapetycnego dla dziecka z orzeczonym spektrum autyzmu.
 
Wspornik Sentivenio to:

- rozmowy, wymiana zajemnych doświadczeń
- budowanie zaplecza informacyjnego
- psychoedukacja - związana z bieżącymi potrzebami rodziców
- zajęcia relaksacyjne, których głównym celem jest redukcja steru, napięć zgromadzonych w ciele poprzez praktykę jogi, tańca czy działań twórczych- arteterapia 
- warsztaty, szkolenia, wykłady, których tematyka związana z terapią, rozwojem i edukacja osób w spektrum
 
 
 
 
Na przestrzeni ostatniego roku od czerwca 2022 r. do czerwca 2023 r. w siedzibie Fundacji Sentivenio 
zorganizowałyśmy 6 spotkań Klubu Rodzica "Wspornik Sentivenio"
Łączna liczba wszystkich uczestników spotkań to 87 osób z czego 98% stanowią kobiety
 
Kolejne spotkania zostały zaplanowane według natęującego harmonogramu
 
22.09.2023  godz. 17 - 20
24.11.2023  godz. 17 - 20
15.12.2023  godz. 17 - 20
23.02.2024  godz. 17 - 20
26.04.2024  godz. 17 - 20
14.06.2024  godz. 17 - 20
 
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Zapisy przyjmujemy mailo: kontakt@sentvenio.com.pl

Grupa wsparcia "WSPORNIK SENTIVENIO" 

Wspornik to grupa utworzona dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu. Grupa ma służyć wszytkim, którzy chcą porozmawiać o swoich doświadczeniach związanych z wychowaniem i terapią dziecka z autyzmem , poszukujących wsparcia, jak również chcących miło pogawędzić przy kawie :) Naszym marzeniem jest, aby grupa była drogowskazem z zawiłym systemie wsparcia. Pragniemy też aby rodzice należący do grupy czuli się tu komfortowo i bez skrępowania mogli porozmawiać nawet na trudne tematy dotyczące swoich dzieci ,aby poczuli że są częścią ważnej społeczności.

 

Serdecznie zapraszamy, poniżej link do grupy:

https://www.facebook.com/groups/177852119448333 

 

Cyklicznie też dla wszystkich chętnych organizowane są w siedzibie fundacji Sentivenio (pod którą też podlega grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem) spotkania podczas których staramy się choć trochę zadbać o potrzeby rodziców.

 

Telefon informacyjno-poradniczy,

tel. 730-170-770 jest dostępny dla Was:


???? Wsparcie Rodzica: poniedziałki godz. 11-12

  • dyżur pełni Agnieszka Małys i Ania Gorzkiewicz - wolontariuszki Fundacji Sentivenio, koordynatorki klubu wsparcia Rodzica oraz mamy nastolatków w spektrum autyzmu. Służymy radą , pomocą w zawiłym systemie edukacyjno-terapeutycznym oraz "zwykłą " rozmową wspierającą.


???? Dyżur Specjalisty z zakresu wspierania rozwoju dziecka: środy godz. 18-19, czwartki godz. 14-15

  • dyżur pełni Marta Wijata oraz Edyta Włodarczyk -Fraszka , terapeutki pedagogiczne, specjalistki z zakresu wspierania rozwoju dzieci, oligofrenopedagożki, specjalistki z zakresu integracji sensorycznej - od lat pracujące z dziećmi i rodzicami 

 

Bezpłatne spotkania ze specjalistami dla podopiecznych Fundacji Sentivenio

 Rodzice, którzy podjęli współpracę teraueptyczną w Fundacji Sentivenio mają możliwość skorzystania z bezpłatnych spotkań ze specjalistami pracującymi z ich dzieckiem. Dodatkowo w ramach realizowanych zajęć dzieci mogą mieć wykonane diagnozy funkcjonalne określające mocne i słabe strony w zakresie funkcjonowania, są to diagnozy: PEP3PL, VB Mapp, KORP, KOLD. Dodatkowo każdy rodzić na wcześniej złożony wniosek ma możliwość otrzymać w ciągu roku szkolnego bezpłatnie jedną pisemną ocenę- opinię, która dotyczy oceny zakresu funkcjonownia dziecka.

 

CHCESZ NAM POMÓC?

UWAŻAZ, ŻE NASZE DZIAŁANIA SĄ SPOŁECZNIE WAŻNE?

 

Przekaż nam darowiznę :)

Fundacja Sentivenio 
ING Bank Śląski S.A
75 1050 1461 1000 0090 3186 9754
Tytułem: DAROWIZNA

 

Dzielmy się dobrem!