Fundacja Sentivenio wspieranie rozwoju dzieci

01-06-2018 13:15

Wakacje w SENTIVENIO, II edycja intensywnego turnusu

DRODZY RODZICE ZOSTAŁY JESZCZE 3 WOLNE MIEJSCA!
 • dla kogo: dzieci w wieku przedszkolnym z problemami społecznymi i komunikacyjnymi
 • miejsce: Łódź, ul. Gdańska 91/93 budynek F, piętro I
 • termin: 16.07-27.07.2018

Proponujemy 

 • zajęcia w małej grupie – 3 dzieci oraz wsparcie terapeutyczne wykwalifikowanych terapeutów (na 3 dzieci 2 terapeutów przez cały okres trwania turnusu)
 • rozwijanie i utrwalanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych dzieci w oparciu o procedurę PECS
 • 2 tygodniowy turnus po ok. 6 godzin dziennie, intensywnej stymulacji dziecka (łącznie 58 godzin oddziaływań terapeutycznych; co odpowiada ok. 7 miesiącom terapii przy założeniu 2 godzin tygodniowo)


Zapewniamy

 • każdemu dziecku wsparcie terapeutyczne dostosowane do bieżących potrzeb i możliwości dziecka; rozwijanie jego umiejętności komunikacyjnych i społecznych przez cały czas trwania turnusu
 • zajęcia ruchowe z elementami Integracji Sensorycznej
 • zajęcia logorytmiczne
 • zajęcia z udziałem zwierząt: psa i kota
 • KAŻDEGO DNIA stymulację polisensoryczną – Poranny Krąg
 •  KAŻDEGO DNIA zajęcia w oparciu o metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 •  KAŻDEGO DNIA naukę relaksacji i wyciszenia z wykorzystaniem różnorodnych technik
 •  KAŻDEGO DNIA uporządkowaną pracę w oparciu o plan aktywności i plan dnia
 •  KAŻDEGO DNIA rozwijanie umiejętności współdziałania i zabawy
 • KAŻDEGO DNIA zajęcia rozwijające umiejętności funkcjonalne, które dziecko może wykorzystać w życiu codziennym
 •  opiekę wysoce wykwalifikowanych terapeutów
 • ścisłą współpracę z rodzicami
 • miłą atmosferę i dobrze doposażone sale


Dbając o wszechstronny rozwój Twojego dziecka zajęcia będą prowadzone w oparciu o różnorodne, ale spójne ze sobą metody terapeutyczne. Podczas trwania turnusu będziemy głównie pracować w oparciu o Podejście Pyramid do Edukacji, Picture Exchange Communication System (PECS), którego głównym celem jest nauka i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz kluczowych.

Szczegółowy harmonogram zaplanowanych aktyności jest dostęny do wglądu rodziców w Sentivenio gabinecie terapeutycznym dla dzieci azutyzmem od poniedziałku, tj. 04.06.2018 roku.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!