Fundacja Sentivenio wspieranie rozwoju dzieci

17-08-2017 21:45

Turnus w pigułce, czyli nasze podsumowanie

W dniach 01-14.08.2017 w gabinecie terapeutycznym Sentivenio odbył się turnus. Głównym celem realizowanych zajęć było rozwijanie u dzieci umiejętności funkcjonalnych, komunikacjnych i społecznych. Program turnusu to autorski pomysł na połączenie różnorodnych, jednak spójnych ze sobą oddziaływań terapeutycznych. Poniżej kilka słów na temat kilku metod pracy.

 

Poranny Krąg 

Program stymulacji polisensorycznej według pór roku. Poranny krąg możemy opisać, jako metodę wielozmysłową, ponieważ obejmuje następujący zakres zmysów: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Podejmowane działania podczas porannego kręgu mają za zadanie aktywizować zmysły adekwatnie do każdej pory roku, w celu podkreślenia i dostrzegania przez dzieci zmian jakie zachodzą w przyrodzie. Poranny krąg jest bardzo lubiany przez dzieci, dzięki polisensorycznemu pobudzaniu zmysłów. Doświadczanie jest najlepszym sposobem budowania wiedzy o tym co nas otacza. Każda pora roku to inny kolor, smak, żywioł, zapach, inne bodźce wzrokowe i słuchowe.

Lato- kolor czerwony, żywioł – ogień, smak- konfitura z wiśni, dźwięk – grzechotki z piaskiem, zapach- róża

Jesień- kolor żółty, żywioł – powietrze, smak- miód i krem orzechowy, dźwięk – dzwonki rurowe, zapach- lawenda

Zima- kolor biały, żywioł – woda, smak- mięta , dźwięk – trójkąt lub dzwonki, zapach- mięta

Wiosna- kolor zielony, żywioł – ziemia, smak- cytryna posypana cukrem, dźwięk – zabawa z bębnem, zapach- cytryna

W czasie porannego kręgu powstaje atmosfera poczucia bezpieczeństwa, radości i zadowolenia. Dzieci siedzą w kręgu zwrócone do siebie twarzami, co umożliwia im nawiązywanie wzajemnego kontaktu.

 

Zajęcia ruchowe

W oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne zestaw indywidualnie dobranych ćwiczeń, dzięki którym dzieci podczas turnusu uczyły się nawiązywać i inicjować kontakt z rówieśnikiem. Ćwiczenia w pełni angażowały ciało dziecka, dzięki temu  możliwe jest rozwijanie świadomości ciała, osoby oraz przestrzeni, w której przebywa dziecko. Metoda dzięki rozmaitym zabawom ruchowym pozwala w naturalny sposób rozwijać spontaniczności i współdziałanie dziecka w grupie rówieśniczej. Program turnusu obejmował głównie ćwiczenia związane z relacją „z”, „przeciwko” i „razem” a także rozwijaniu schematu ciała i sfery naśladownictwa w zabawach ruchowy, wykorzystałyśmy do tego chustę animacyjną, która jest numerem jeden wśród dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z udziałem zwierząt

Suczka Szendi  i kotka Pola to duet idealny. Nasze zwierzęta brały czynny udział w spotkaniach z naszymi podopiecznymi. Pełniły one rolę łącznika pomiędzy dzieckiem, a terapeutami. Dzięki temu umożliwiłyśmy dzieciom zbudowanie pozytywnej więzi emocjonalnej ze zwierzakiem, uczyłyśmy prawidłowej reakcji na kontakt z psem i kotem, a tym samym przełamywałyśmy lęk przed zwierzęciem. Dzieci zwiększyły poczucie odpowiedzialności i samodzielności między innymi dzięki wykonywaniu rozmaitych czynności związanych z pielęgnacją i karmieniem zwierzęcia. Nasze Milusińskie już nie mogą doczekać się kolejnych spotkań z dziećmi!

 

Kształtowanie umiejętności imitacyjnych i prostej zabawy

Imitacja, inaczej naśladowanie jest podstawą uczenia się. Wyróżniamy następujące rodzaje naśladownictwa: imitację z przedmiotem, imitację motoryczną, imitację rysunku/ formy, imitację z przemieszczeniem, imitację ruchów mimicznych oraz imitację werbalną, czyli słowną. Polecenie, które jest kierowane do dziecka- rozpoczynające naukę prostego naśladownictwa to: „Zrób tak samo”. Rozpoczynając naukę naśladownictwa warto zadbać o dwa, takie same zestawy przedmiotów- jeden dla dziecka a drugi dla terapeuty. Dzięki temu będziemy w stanie pokazać dziecku dany ruchu przedmiotu, jednocześnie wypowiadając polecenie „Zrób tak samo”, mając pewność, że dziecko dokładnie będzie wiedziało co w danej chwili ma naśladować. Należy pamiętać, że nie należy jednocześnie nazywać i pokazywać danej czynność, np. jeżdżenia autem, ponieważ mieszamy dwie różne umiejętności dziecka: rozumienie mowy – komunikat „jedzie auto” oraz naśladownictwo- poruszający się samochód. W trakcie turnusu nasi podopieczni rozwijali umiejętność imitacji z przedmiotem oraz imitację werbalną, dzięki temu było możliwie wdrożenie dzieci do współpracy w prostej zabawie. Uczyłyśmy dzieci m.in. prostych zabaw z wykorzystaniem samochodów, klocków, lalek, instrumentów, pacynek, maskotek zwierząt domowych oraz przedmiotów codziennego użytku: łyżki, grzebienia, kubka, miseczki czy małego ręczniczka.

 

Terapia Taktylna

To terapia, w której stosuje się techniki masażu i stymulacji skóry. Ten rodzaj masażu pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Terapia taktylna zwiększa świadomość ciała; stymuluje receptory skóry, poprzez stymulację zmysłu dotyku; reguluje zakres napięcia mięśniowego; reguluje integrację sensomotoryczną, reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni; reguluje  świadomość kinestetyczną. Opisywane techniki masażu i stymulacji skóry wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu, z powodzeniem mogą być wykorzystywane w pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Dzieci uwielbiały być masowane  przez Edytę, a leżenie  na naszym stole do masażu przyspożyło wiele radości. :)

 

Kluczowe umiejętności komunikacyjne

Umiejętności komunikacyjne rozwijane u ucznia podczas zajęć i oddziaływań w domu są niezwykle ważne. Pewność, że nasz podopieczny rzeczywiście je opanował możemy mieć dopiero wtedy, gdy potrafi wykorzystać je podczas różnorodnych codziennych zajęć. Dlatego też w trosce o jak najlepszy rozwój naszych podopiecznych ogromny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności społecznych, funkcjonalnych, kluczowych, ponieważ komunikacja jest funkcjonalna wtedy, gdy dziecko opanuje umiejętności kluczowe! W skład umiejętności komunikacyjnych wchodzą: prośba o pożądaną rzecz- prośba o wzmocniena, prośba o pomoc, akceptacja, odmowa, proszenie o przerwę, reakcja na "czekaj", wykonywanie poleceń funkcjonalnych, działanie zgodnie z planem, prawidłowa reakcja na zmianę aktywności.

 

Trening komunikacyjny: mand, takt, umiejętności intrawerbalne

Realizowany przez nas autorski program treningu komunikacyjnego w głównym stopniu rozwijał mandy, takty oraz umiejętności intrawerbalne. 

MAND to forma językowa, dzięki której mówca- w naszym przypadku dziecko prosi/stwierdza/żąda/sugeruje itp.,że coś od nas chce. Termin jest zbliżony do często stosowanych, angielskich słów: „Comand” (polecenie), „Demand” (wymaganie), „Reprimand” (reprymenda), czy „Mandatory” (obowiązkowy). Mand to proszenie przez dziecko o dane wzmocnienie- pożądaną rzecz lub czynność, np. prosisz o buty , ponieważ potzrebujesz ich, żeby wyjść na dwór.

TAKT to forma językowa, którą mówca nazywa obiekty, działania, atrybuty, itp., które istnieją w jego bezpośrednim otoczeniu. Skinner zdecydował się, aby w taki sposób nazwać tą formę językową, ponieważ sugeruje ona bezpośredni kontakt mówcy- dziecka z otoczeniem. Dziecko mówi buty, ponieważ zobaczyło swoje buty, dziecko słyszy szczekającego psa i mówi pies.

UMIEJETNOŚCI INTRAWERBALNE są również formą języka, poprzez którą mówca- dziecko reaguje werbalnie na słowa innych ludzi. Oznacza to, że dziecko mówi o rzeczach i działaniach, które nie są dla niego widoczne. Doskonałymi przykładami, które często były obecne podczas turnusu są ćwiczenia związane z dokańczaniem przez dzieci wyliczanek, wierszyków, zagadek, np. „Na kołach jeździ? -autobus”, „Co masz na nogach? Buty/ skarpetki”. Odpowiedź na pytanie: Co robiłeś wczoraj? -jest również umiejętnością intrawerbalną. *

*M. Sundberg, VB-Mapp. Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowania terapii. Podręcznik.

 

Trening relaksacyjny z wykorzystaniem Programu Aktywności M. Ch. Knill

Relaksacja jest jednym z ważniejszych elementów prowadzonej przez nas terapii.Każdego dnia turnusu ostatnie 30 minut poświęcałyśmy na relaksacje. W tym czasie słuchaliśmy muzyki relaksacyjnej, podczas której masowaliśmy się rozmaitymi gąbkami i fakturami, dmuchaliśmy pióra i bańki. Dzieci stopniowo wchodziły w stan relaksacji. Kolejno odtwarzałyśmy sesje terapeutyczne I programu Aktywności M. Ch. Knillów, które głównie koncentrowały się na górnych partiach ciała.

Każda sesja polega na wykonywaniu wspólnie aktywności zgodnie z muzyką i instrukcjami odtwarzanymi z płyty CD. Program zawierał następujące czynności: kołysanie, wymachiwanie rękoma, pocieranie dłoni, klaskanie, głaskanie głowy, głaskanie brzucha, relaksację. Każda sesja trwała w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, ok. 15 minut. Specjalnie skomponowana muzyka pozwalała dzieciom m.in. rozwijać imitację motoryczną oraz rozwijać poczucie rytmu przez wybijanego go rękoma. Tym samy dzieci relaksowały się dzięki specjalnie zrytmizowanej i melodyjnej muzyce.

 

10 wspólnych, turnusowych dni minęło nam bardzo szybko. Jesteśmy przekonane, że taka forma oddziaływań na stałe zagości w kalendarzu naszych wydarzeń. A tymczasem.. zbieramy siły na nowy rok szkolny i łapiemy ostatnie promienie słońca!