Fundacja Sentivenio wspieranie rozwoju dzieci

20-07-2017 10:30

Intensywny wakacyjny turnus rozwijający umiejętności funkcjonalne, komunikacyjne i społeczne

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Daty: 01.08-14.08.2017 (2 tygodnie)

Dla kogo: dzieci w wieku 2,5 -5 lat, z problemami społecznymi i komunikacyjnymi

-Wstępna weryfikacja umiejętności dziecka

 

 Proponujemy m.in.:

-zajęcia w diadzie

-2 tygodniowy turnus po 3,5 godzin dziennie intensywnej stymulacji dziecka (łącznie 30 godzin oddziaływań terapeutycznych; co odpowiada ok. 4 miesiącom terapii przy założeniu 2,5 godzin tygodniowo)

 

Zapewniamy:

-każdemu dziecku indywidualnego terapeutę, który będzie korygował błędy dziecka i angażował dziecko w różnorodne aktywności  rozwijające umiejętności komunikacyjne i  społeczne przez cały czas trwania turnusu,

-diagnozę i indywidualną terapię logopedyczną,

-uporządkowaną pracę w oparciu o plan aktywności,

-opiekę wysoce wykwalifikowanych terapeutów,

-ścisłą współpracę z rodzicami,

-rozwijanie umiejętności zabawy,

-zajęcia rozwijające umiejętności funkcjonalne, które dziecko może wykorzystać w życiu codziennym,

-w miłą atmosferę i dobrze doposażone sale

 

Aby wszechstronnie zadbać o rozwój Twojego dziecka zajęcia będą prowadzone w oparciu o różnorodne, ale spójne ze sobą metody terapeutyczne. Podczas trwania turnusu będziemy pracować w oparciu o metody: Podejście Pyramid do Edukacji, Picture Exchange Communikaction System, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, S. Masgutowej, zajęcia z udziałem zwierząt, zajęcia logopedyczne i elementy innych metod indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego dziecka.

 

W trakcie turnusu będziemy realizować następujące aktywności:

Przywitanie- Poranny Krąg (stymulacja polisensoryczna)

Jedzenie posiłku

Zajęcia ruchowe w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Kształtowanie umiejętności imitacyjnych i prostej zabawy

Nauka i rozwijanie umiejętności kluczowych (czekanie, proszenie o pomoc, proszenie o przerwę, praca nad systemem wizualnego wzmacniania)

Trening komunikacyjny: mand, takt, umiejętności intrawerbalne

Trening relaksacyjny z wykorzystaniem Programu Aktywności Knill, Trening Jacobsona,

Wykonywanie czynności rutynowych

Zajęcia z udziałem zwierząt 2 spotkania w trakcie trwania turnusu

Zajęcia logopedyczne 8 spotkań w trakcie trwania turnusu

Terapia taktylna 6 spotkań w tracie trwania turnusu

Zajęcia z udziałem rodziców ostatni dzień turnusu (3 godziny)

Konsultacje rodziców ustalone indywidualnie, w zależności od potrzeb

Podsumowanie turnusu w formie pisemnej, omówienie z rodzicami postępów dziecka  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

*liczba miejsc ograniczona