Fundacja Sentivenio wspieranie rozwoju dzieci

21-07-2017 18:15

Czy słyszałeś co to jest PECS?

Umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem towarzyszyła nam od początku istnienia ludzkości. Jest wiele różnych metod, dzięki którymi możemy się porozumieć z drugą osobą. W czasach prehistorycznych ówcześni ludzie, aby wyrazić swoje potrzeby porozumiewali się za pomocą rozmaitych dźwięków, prostych ruchów mimicznych czy gestów. Późniejsze wyrażanie emocji okazywali poprzez malowidła ścienne w jaskiniach. Wraz z rozwojem pierwszych cywilizacji rozwinęło się pismo obrazkowe, którego elementy były tożsame z rzeczywistością. Powstanie nowych państw i rozwój społeczności sprzyjał rozwojowi rozmaitych kanałów komunikacyjnych: mowy werbalnej oraz języków tożsamych z danym społeczeństwem. Konstrukcja pierwszego telegrafu, radia czy telefonu stacjonarnego dała możliwość przesłania informacji adresowanej dla drugiej osoby.

We współczesnym świecie również mamy wiele kanałów komunikacyjnych: telewizja, radio, telefony komórkowe, komunikatory internetowe czy poczta mailowa dają możliwość do porozumiewania się.  Warto zastanowić się czy komunikowanie to mówienie? Rozważymy ten problem analizując grupę dzieci niepełnosprawnych. Zważywszy na różnorodne problemy tej grupy możemy wyodrębnić następujące rodzaje niepełnosprawności oraz ich przykładowe sposoby porozumienia się: osoby niewidzące i niedowidzące porozumiewają się za pomocą komunikacji alternatywnej alfabetu Barile’a; osoby niesłyszące i niedosłyszące porozumiewają się za pomocą języka migowego; osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim stosują piktogramy, czyli czarno-białe obrazki, które odzwierciedlają m.in. przedmioty oraz  czynności. Jednak w naszym społeczeństwie żyją również osoby niepełnosprawne, dla których przytoczone przykłady metod komunikacji alternatywnej nie są odpowiednie względem ich potrzeb i możliwości -  dla tych osób alternatywą może być PECS.

Co to jest PECS? (Picture Exchange Communication System - opracowany przez Andrew S. Bondy, Ph.D. Frost & Lori)

PECS to jeden z rodzajów komunikacji wspierającej, dzięki której dzieci niemówiące z autyzmem oraz z zaburzeniami rozwoju mają szansę na naukę komunikowania swoich potrzeb oraz rozwoju mowy werbalnej. Warto podkreślić, ze każdy człowiek ma prawo do porozumiewania się, jednak termin komunikacji nie jest tożsamy z definicją mówienia. Główne założenia metody polegają na nawiązaniu komunikacji pozawerbalnej poprzez wymianę obrazków, w późniejszym czasie układaniu tych obrazów w zdania. Docelowo ta forma komunikacji sprzyja rozwojowi mowy. Model PECS został opracowany w 1995 roku jako unikalny, wspomagający /alternatywny pakiet interwencji rozwijających umiejętność porozumiewania się dla osób ze spektrum autyzmu i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi. Procedura PECS przede wszystkim uczy inicjowania komunikacji, a dzięki temu, że PECS powstawało przy współpracy rodzin, pedagogów i opiekunów osób niepełnosprawnych jest bardzo uniwersalnym i chętnie stosowanym narzędziem w różnorodnych środowiskach.

Naszym celem jest rozwijanie u dzieci z autyzmem umiejętności komunikacyjnych, wyposażenie ich w kluczowe umiejętności komunikacyjne, przeprowadzenie przez fazy PECS w celu zwiększenia szansy na rozwój komunikacji i mowy. W związku z tym, że w Dzienniku Urzędowym Amerykańskiej Akademii Pediatrii opublikowano nowe wytyczne pediatrów,zajęcia z udziałem psa i kota, wspierające rozwój społeczno-emocjonalny dziecka, terapie indywidualne w oparciu o Podejście Pyramid do Edukacji, zajęcia wspierające ogólny rozwój dziecka z wykorzystaniem elementów Integracji Sensorycznej, terapii polisensorycznej, Kinezjologii Edukacyjnejycznych dzieci.

SENTIVENIO to konsultacje dla rodziców, zajęcia grupowe w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, zajęcia z udziałem psa i kota, wspierające rozwój społeczno-emocjonalny dziecka, terapie indywidualne w oparciu o Podejście Pyramid do Edukacji, zajęcia wspierające ogólny rozwój dziecka z wykorzystaniem elementów Integracji Sensorycznej, terapii polisensorycznej, Kinezjologii Edukacyjnej, które wyznaczają nowy kierunek terapii osób ze spektrum autyzmu : „osoby ze spektrum autyzmu, które nie posługują się mową lub posługują się nią w sposób ograniczony oraz te, które nie reagują na złożone interwencje, mające na celu poprawę komunikacji, powinny mieć możliwość korzystania z PECS." ( Maglione , Gans , DAS, Timbie , Kasari i interwencji Badania HRSA autyzm, 2012) chciałybyśmy takie same możliwości zapewnić dzieciom w Polsce.